Plastic (anthropocene)

(ENG) Anthropocene - The "world" influenced by human activities. A project (ongoing), arising from my walks through the countryside and forests. During my walks I come across plastic (waste), especially agricultural plastic. Waste in nature is of course horrible. On the other hand, I became intrigued and often saw exceptional beauty in the plastic objects found, it is often broken or mixed with the ground. With conflicting feelings I pick them up or dig them out and take them with me. I will then see what I can do with the collected materials. So far I have photographed them and made drawings and sketches of them, each in a different context.

Plastic (antropoceen)

(NL) Antropoceen - De "wereld", beïnvloed door menselijke activiteiten. Een project (doorlopend), ontstaan vanuit mijn wandelingen door de buitengebieden en bossen. Tijdens de wandelingen kom ik plastic (afval) tegen, met name landbouwplastic. Afval in de natuur is natuurlijk afschuwelijk. Aan de andere kant raakte ik geïntrigeerd en zag vaak uitzonderlijke schoonheid in de gevonden plastic objecten, het is vaak kapot of vermengd met de grond. Met tegenstrijdige gevoelens raap ik ze op of graaf ik ze uit en neem ze mee. Vervolgens ga ik kijken wat ik met de verzamelde materialen kan doen, tot nu toe heb ik ze gefotografeerd en er tekeningen en schetsen van gemaakt, steeds in een andere context.

"Has humanity grown into a force of geological proportions with unforeseen consequences? "Is de mensheid uitgegroeid tot een kracht van geologische proporties met onvoorziene gevolgen?  bron: de groene amsterdammer

©2009-2024 patricia smits
-das ei des künstlers- all of my works are copyrighted and all rights reserved – they may not be used or reproduced in any way, unless you have my written permission. Patricia Smits////this website does not use cookies, ect. or personal data//