Plastic [anthropocene / antropoceen]

[ENG] “The Anthropocene”, an era in which the (disastrous) influence of humans is present everywhere on earth. "Anthropocene” is an (ongoing) project for me as an autonomous artist, originated from walks through the countryside and forests where I find plastic (waste). Particularly agricultural plastic, the material is often broken or mixed with the earth. That waste is natural horrible, but on the other hand I see an exceptional beauty in the found plastic. With conflicting feelings I take it with me and see what I can do with it.

[NL] “Het antropoceen”, een tijdperk waar­in de (desastreuze) invloed van de mens overal op aarde aanwezig is. "Antropoceen” is voor mij een (door­lo­pend) project als autonoom kunstenaar, ontstaan vanuit wan­delingen door de buitengebieden en bossen waar ik plastic (afval) vind. Met name landbouwplastic, het materiaal is vaak kapot of vermengd met de aarde. Dat afval is natuurlijk afschuwelijk, maar aan de andere kant zie ik een uitzonder­lijke schoonheid in het gevonden plastic. Met tegenstrijdige gevoelens neem ik het mee en bekijk wat ik ermee kan doen.

©2009-2024 patricia smits
-das ei des künstlers- all of my works are copyrighted and all rights reserved – they may not be used or reproduced in any way, unless you have my written permission. Patricia Smits////this website does not use cookies, ect. or personal data//