Assemblies

Pedestrian, assembly.

Roadkill Reborn, assembly

Roadkill Reborn – assembly 85x85x120cm
[ENG] Frog (roadkill), shaped flat glass (oven) light, console (with sand).
[NL] Kikker (roadkill), gevormd glas (oven), licht, console (met zand).

Roadkill Reborn, work process (study)

Print of plaster, cast and power cord

Print of plaster [Afdruk van gips] / sculpture
[ENG] Cast (plaster) and power cord. Sculpture is made of a print of the space under the floor (Part of a building’s gully). [NL] Afdruk (van gips) en stroomsnoer. Sculptuur is gemaakt van een afdruk van de ruimte onder de vloer (onderdeel van een geul in een gebouw).

Endemic, sculpture / assembly

Endemic [ENG] sculpture, (pir) and 5 straw bales. A human figure without a head (pop) The different materials have an identical color. [NL] sculptuur, (pir) en 5 strobalen. Een menselijke figuur zonder hoofd (pop). De verschillende materialen hebben een identieke kleur.

Inverse and Evolute, assemblies

Inverse – Assembly, A4 (egg, marble, photo print), The view from the inside out and vice versa.  [NL] Assemblage (ei-, marmer- en fotoprint). De kijk op: van binnen naar buiten en andersom.

Evolute – Assembly, A4 (egg, photo print). The locus of the centers of curvature of a given curve. with the margins rolled towards the outside. (about dimension).  [NL] Evolutief – assemblage (ei, fotoafdruk). De plaats van het krommingsmiddelpunt van een gegeven kromme. Met de randen naar buiten gerold. (over dimensies).

Auscultation musca, assembly

©2009-2024 patricia smits
-das ei des künstlers- all of my works are copyrighted and all rights reserved – they may not be used or reproduced in any way, unless you have my written permission. Patricia Smits////this website does not use cookies, ect. or personal data//