Provincie Noord-Holland - Bewonerkrant, publieks- en omgevingscommunicatie t.b.v. N23 Westfrisiaweg.

Bewonerkrant (oplage 120.000). Publieks- en omgevingscommunicatie t.b.v. N23 Westfrisiaweg.
De provincie Noord-Holland werkte aan de opwaardering van de N23 Westfrisiaweg ‘van Alkmaar tot Enkhuizen’. Bewoners, ondernemers, gemeenten en nog veel meer stakeholders plukken hier in de toekomst de vruchten van, maar moeten nu even doorbijten. Om te zorgen dat iedereen zo min mogelijk overlast ondervindt is juiste informering en begeleiding onontbeerlijk. De bewonerskrant was een van de ingezette middelen.

De gebruikers (zoals ondernemers, studenten, arbeiders, ect.) hebben straks de voordelen van de N23 Westfrisiaweg. Zij worden in de beeldcommunicatie ingezet d.m.v. de 4 modellen die o.a. in de landkaart met de nieuwe aangegeven N23 weg en het landschap zijn gemonteerd. (Deze montage beelden zijn in andere media gebruikt (zoals o.a. billboards), niet de bewonerskrant.)

(Fotografie) - Heijmans werknemers en werkplaats (de N23) o.a. voor in de bewonerskrant.

 

Werkzaamheden:
– Concept / Communicatie
– Grafisch ontwerp
– DTP
– Fotografie
– Beeld en montage (modellen + kaarten)
– Drukwerkbegeleiding